Sny na písmeno Ľ

 

Ľ

 

ľad a sneh Čakajú ťa asi časy zriekania sa.
ľad a sneh po ňom chodiť Nedobré úmysly ti prinesú veľa nevýhod.
ľad spadnúť na ňom Dostaneš zlú správu.
ľad ak sa prelomí Máš veľa starostí, lebo si nedbal na rady svojich priateľov.
ľad jesť Neplytvaj silami pri malicherných veciach.
ľad vidieť v lete Asi márne sa snažíš byť láskavým a starostlivým…
ľad kúpiť Tvoja láska asi bude opätovaná.
ľadovec Nepriatelia chcú vo vhodnej chvíli využiť tvoje slabosti.
ľadovec chodiť po ňom so svojou manželkou Prinesie vám skorý rozchod.
ľadovec stáť na ňom Prekonáte veľa ťažkostí.
ľadovec stáť na jeho úpätí Vaša situácia je neistá.
ľadovec vidieť Prináša pokles obchodov.
ľadovec vidieť pri ňom ženu Skončí sa váš milostný vzťah.
ľadový hokej vidieť iných hrať Snažíte sa hľadať nejaké rozptýlenie.
ľadový medveď vidieť Prinesie vám sklamanie v láske.
ľadový medveď Ľudia si ťa veľmi obľúbia.
ľadový kvet Tvoje nádeje sa rýchlo rozplynú.
ľalia biela Nájdeš niekoho, kto ťa nikdy neopustí.
ľalia farbistá Never všetkým slovám.
ľalie trhať Budeš verne milovaný.
ľalia držať v ruke Dostane sa vám lásky a úcty.
ľalia stonky a listy bez kvetov Klamete samy seba.
ľalia vidieť druhých trhať ľalie Niekto skúša na vás svoju moc.
ľalia trhať Mali by ste myslieť aj na iných.
ľalia vidieť kvitnúť Pustíte sa do dosahovania vašich cieľov.
ľalia vidieť veľa ľalií V láske uprednostňujete skromnosť.
ľalia zahodiť, zničiť Zneužijete moc a budete za to potrestaní.
ľan Nikdy neoľutuješ, že si sa vedel uskromniť, a že si vedel byť usilovný.
ľan kupovať Naznačuje to svadbu.
ľan obchodovať, obchodník s ľanom Pred vami je dobrá budúcnosť.
ľan priasť Budete mať šťastné manželstvo.
ľanový olej Priatelia vám uvoľnia cestu.
ľanové semeno Mrzí ťa, že za veľa roboty málo dostávaš.
ľudia veľký zástup vidieť Pôjdeš na asi pohreb.
ľudia šťastní Uskutočníš nejaké dobré predsavzatia.
ľudia krásni Ktosi ti pomôže v pravej chvíli.
ľudia smutní Zanedbal si svoje povinnosti.
ľudia spiaci Nebudeš mať veľké starosti.
ľudia zlí Ktosi bude žiadať, aby si činmi dokázal svoju lásku.
ľudia fúzatí Hrozia ti nepríjemnosti, ak budeš naďalej veľmi zlostný.
ľudia pri jedení a pití V týchto dňoch konaj len tak, aby ťa každý mohol chváliť.
ľudia ak boli oblečení do tmavého Nestane sa asi nič príjemného.
ľudia ak sa približovali Niekto ťa veľmi ohovára.
ľudia ak ich bolo veľa Známi ti pripravujú nástrahy.
ľudožrút Niečo sa tí veľmi zhnusí.
ľúbostný list dostať Predzvesť niečoho zlého.
ľúbostný list písať Asi ste zaľúbený.
ľuľok jesť Pravdepodobnosť ťažkej choroby.
ľutovať ničo Zrejme sa ti uľaví.
ľutovať niekoho V núdzi spoznáš priateľa.
ľútosť vidieť u iného Asi budú mať s tebou súcit.