Všeobecne o snoch

Little boy sleeping with alarm clock near his head

V noci, keď spíme je naše vedomie vypnuté a strieda ho naše podvedomie. Podvedomie je akýmsi skladiskom zážitkov a prianí. Do snov nám vstupuje prostredníctvom symbolov a obrazov, ktoré sú v ňom uložené. Preto sa nám sníva s blízkymi ľuďmi, o miestach kde sme boli ale aj kam chceme ísť a pod, teda sa spájajú s reálnym životom. Podľa toho čo v nás chce podvedomie vyvolať, vyberie si ten obraz, ktorý sa tomu čo najviac podobá. Niekedy použije aj obraz, ktorý nebol pre nás veľmi príjemný, ale to len preto, aby sme upriamili našu pozornosť na tuto situáciu ak chceme postúpiť na ďalší duchovný stupienok. Čím je sen horší tým nám podvedomie ukazuje súrnosť situácie, ktorá sa za snom skrýva.

Je vedecky dokázané, že sníva každý. Sny trvajú približne 10 až 30 minút približne každých 90 minút. Vedci prišli tiež na to, že naša psychická rovnováha súvisí so snívaním a nie s fyzickým odpočinkom. Všetky informácie, ktorá dennodenne získavame sa ukladajú bez toho , aby sme o tom vedeli. V podvedomí je uložených oveľa viac informácii ako obsahuje vedomie. Preto je dobre, ak sa nám podarí dostať informáciu z podvedomia a preniesť ju do vedomia. Tak lepšie spoznáme seba a podvedomie nám nastaví zrkadlo nášho prežívania a situácie, v ktorej sa nachádzame. Sen nám takto môže pomôcť pri rozhodovaní v ťažkej situácii, upozorní nás na to, čo zanedbávame, čo nám chýba, môže upozorniť pred nebezpečenstvom, nebezpečnými ľuďmi, nesprávnym krokom. Samozrejme nám ale dokáže aj ukázať správnu cestu a dodať povzbudenie. Mnohých práve sny inšpirujú k tvorivosti.

Na výklad snov slúžia snáre. Sú to akési univerzálne zoznamy kde sa význam sna vyhľadáva podľa slova alebo slovného spojenia. Snár je zoznam snov so všeobecným významom a nie je dobre spoliehať na výklad sna na 100%. Dôvodom je to, že rôzne symboly v sne môžu mať u viacerých ľudí rôzny význam. Preto je najlepšie si sny hneď ráno po prebudení zapisovať, poprípade kresliť symboly a na základe toho ich analyzovať. Sen si nikdy nepamätáme cely, preto je dôležité zapisovať si aj maličkosti , na ktoré si spomeniete. Nie je dôležité zapisovať každý sen. Dôležité sú sny, ktoré vo vás vyvolali emócie, či už príjemne alebo naopak, alebo sny, ktoré sa opakujú.