Význam a výklad snov

vyznam-vyklad-snovVýznam a výklad snov

Mnohí ľudia veria, že sny majú určitý význam, a preto sa snažia svoje sny určitým spôsobom popísať a potom k nim priradiť význam. Pre pohodlnejšie určovanie významu snov vznikli špeciálne výkladové knihy nazývané snáre. V minulosti sa často verilo, že sny predpovedajú budúcnosť. Niektorí ľudia veria, že v sne hovoria so svojím Bohom. Odborná verejnosť sa stavia k významu snov ako možnosti predpovedania budúcnosti skôr chladne a odmietavo. Podľa taoizmu existuje sen v týchto formách: obyčajný sen, ktorý sa objavuje sám od seba; sen vyvolaný strachom, myslením na čosi, čo nás trápi; radostný sen.

Počas exitencie ľudstva je možné zaznamenať v každej dobe, v ktorej človek dokázal súvisle a cielene premýšľať o javoch jemu blízkych, veľmi časté snahy vykladať významy snov. Z historického hľadiska môžeme rozdeliť túto tendenciu na tri smery