Sny na písmeno P

snar-sny-pes

P

pád padať alebo vidieť niekoho padať Realizovanie určitého zámeru sa asi pribrzdí.
padací most vidieť V nejakej veci budete odkázaní na pomoc iných ľudí.
padák Nebezpečenstvo, ktoré vás očakáva, ľahko prekonáte svojou odvahou.
padák použiť Veľká udalosť, ktorú plánujete, sa podarí len ak ju uskutočníte v ďalšom šťastnom období.
padák vidieť Bezdôvodne sa vystavíte nebezpečenstvu.
padák vidieť viacero parašutistov Znamená predzvesť masových hnutí v krajine.
padať zvysoka Veľmi sa preceňuješ.
padať zo schodov Utrpíš finančnú škodu.
padať do priekopy Asi ťa budú trápiť nejaké klebety.
padúcnica Pravdepodobne niečo vyhráš.
pagáč Neurčité dobré znamenie.
pagoda Asi ťa veľmi vyčerpá boj proti silám, ktoré sa ťa usilujú zničiť.
paholok byť ním Budete závislí od nemilosrdných ľudí.
paholok hádať sa s ním Nejakým klamstvom budete poškodený.
paholok vlastniť paholhkov Ste obklopení nevernými osobami.
paholok vidieť Poukazuje na podvod.
paholok Niekto ťa sklame svojou nespoľahlivosťou.
pahorok Šťastie máš na dosah ruky.
pahreba Možno konie lásky.
pach Radšej nepokračuj v začatej veci, doba ti nežičí.
pach príjemný Budeš mať úctu.
pajác Ľudia si vás budú málo vážiť.
páka Prekonáte ťažkosti.
pakľúč nájsť Zabránite krádeži.
pakľúč vidieť Budete okradnutí.
palacinky piecť Ľahké podujatie, ale bez dlhého trvania.
palác Sen vyvolá momentálne ťažká situácia, vždy nasleduje zlé prebudenie.
palác bývať v ňom Zažijete zlý pád alebo ťažké prebudenie.
palác zdediť Dostanete sa do problémov alebo ťažkej situácie.
palác vidieť Znamená stratu osobnej slobody.
palác zdržiavať sa v ňom Dostanete sa do závislosti od druhého človeka.
palác Dostaneš sa do nádherného prostredia.
palác vlastniť Budeš závislý od iných.
palác rozboriť Stratíš dobré postavenie.
palác dostať oko dar Zažiješ radostné dni.
palec Nemusíš si robiť veľa starostí, všetko sa dobre skončí.
pálenica Vyvoláš veľké pohoršenie.
pálenka Ak sa nespamätáš, stratíš úctu a vážnosť.
pálenka predávať Máte zlé úmysli voči druhým ľuďom.
pálenka rozliať Varovanie pred ľahkomyseľným krokom, ktorý chcete urobiť.
pálenka vidieť, piť Vlastným zavinením utrpíte škodu.
paleta prázdna Vo vážnych veciach nebudeš dosť rozhodný.
paleta s farbami Buď láskavý o pozorný k trpiacim.
palica Sexuálny symbol, sen odráža prianie, sníva sa hlavne ženám.
palica byť ňou bitý Dostanete príučku, aj keď nemusí byť zaslúžená.
palica vidieť Varovanie pred nespoľahlivosťou iných ľudí.
palica zlomiť Znamená konflikty, rozbroje.
palica Buď rozvážny, lebo tvoj nepriateľ je silnejší, ako sa nazdávaš.
palica turistická Nespoliehaj sa natoľko na pomoc a podporu iných.
palica opierať sa o ňu Potrápi ťa choroba.
palicou biť niekoho Svojou pravdou získaš prevahu nad neprajníkmi.
paličkované čipky Zahoríš veľkou láskou.
palma Chápe sa ako sexuálny symbol, zdôrazňuje mužskú silu, často sa sníva ženám.
palma izbová palma Asi budeš nespokojný s vývojom určitej záležitosti.
palma vidieť vonku Splní sa vám dávne želanie.
palmový háj Šťastie tvoj dom nikdy neopustí.
pamätník Uskutočníte nejeký plán alebo prácu.
pamätník vidieť, stavať Znamená radosť z pokrokov.
pamätník vidieť pomník nejakej osobnosti V práci postúpite vlastnou zásluhou.
pamätník vidieť pomník známeho Budete sa podieľať na úspechu niekoho iného.
pamätník vidieť svoj pomník Zosmiešnite sa.
pamiatka Pozvú ťa na slávnosť.
pampúch jesť Nauč sa trpieť bez reptania.
pampúch piecť Povrchnosť ťa pripraví o šľachetné srdce.
pán zamestnávateľ Budete mať dobrý príjem.
pán byť vznešeným Budete znášať urážky.
pán dobre oblečený Ľudia sa ťa budú snažiť pokoriť.
pána hrať Veritelia sa znovu ozvú.
panák Prežiješ veľkú radosť s deťmi.
pancier nosiť Napriek nepriateľským útokom dosiahnete svoj cieľ.
pancier vidieť Dávajte si pozor na zle zmýšľajúceho nepriateľa.
pancier vidieť obrnený voz Ukryte sa do bezpečia pred zlomyseľným človekom.
pancier viezť sa v obrnenom voze Pripomína nemilú povinnosť, ktorá na človeka ťažko dolieha.
pancier Ľudia pochopia, že nie si príliš zásadový.
pančucha Je chápaná ako sexuálny symbol, vzťahuje sa k podväzku. Tento sen vyjadrujúci priania.
pančucha podväzok Znamená milostné šťastie.
pančucha stratiť Chvíle milostných radovánok sa narušia alebo budú mať za následo nepokojné dni.
pančucha vidieť Značí šťastné milenecké chvíle.
pani Zrada, klebety, nedorozumenia.
panna Znak vnútornej premeny, prvý stupeň je dosiahnutý.
panna vziať si ju za ženu Prísľub dobrej domácnosti.
panna túžiť aby sa stala vašou ženou Prídete vhod.
panna uraziť ju nevhodnou poznámkou Budete potrestaní.
panna zostať pannou Prináša odriekanie.
panna vidieť ju Skúška sa ti dobre podarí.
panna s kvetinami na hlave Ľudia sa ti budú klaňať.
pannu bozkávať Chráň sa sklamania.
panna oženiť sa s ňou Máš zabezpečenú budúcnosť.
Panna Mária Väčšinou dobré znamenie. Tiež možno nájdeš pomoc a ochranu v nebezpečenstve.
panoptikum vidieť, navštíviť Zažijete niečo desivé, ale nebude to mať žiadne následky.
panter prenasleduje alebo napadne vás Budú vás ohovárať.
panter skrotiť ho V určitom ohľade si odpočiniete.
panter vidieť Varovanie pred falošnými ľuďmi.
panva Znak úplne otvorenej sexuality bez akéhokoľ
panva vidieť Stretnete starých známych.
panvica Vášnivo sa pustíš do uskutočnenia veľkých myšlienok.
pánske šaty Lepšie by sa ti viedlo, keby si sa nestrácal v maličkostiach.
panstvo Využiješ priaznivé okolnosti a dosiahneš svoj cieľ.
pantomíma Asi buďeš svedkom ako z nejakého nesváru vznikne veľké nepriateľstvo.
papagáj Chráň sa samoľúbosti.
papagáj vidieť, počuť rozprávať Niekto prezradí vaše tajomstvo.
pápež vidieť Vaša chyba vám bude odpustená a budete ušetrený od nepríjemných následkov.
pápež Prinesieš šťastie ľuďom, ktorí o tebe nezmýšľajú dobre.
papier Je nutné vybaviť si nejakú neuzavretú vec.
papier papierne Znova získate to, o čo ste prišli.
papier popísať Určitá súkromná záležitosť vás vnútorne veľmi zamestná.
papier roztrhať alebo spáliť S nejakou vecou spravíte krátky proces.
papier strhihať Znamená rozchod, rozpad.
papier vidieť iných písať Zamestnáva vás cudzia záležitosť.
papier vidieť kopy papierov alebo nepopísaných listov Závažnú rolu zohrá dôležitá písomnosť.
papier vidieť popísané listy alebo kopy papierov Znamená veľa bezpredmetnej korešpondencie.
papier vidieť role papierov Predzvesť veľkého procesu – biely papier znamená výhru, farebný prehru.
papier Buď opatrnejší, lebo utrpíš stratu.
papier biely Budú sa ti musieť ospravedlňovať.
papier čierny Chystajú sa ťa zosmiešniť.
papier popísať Tvoja nádej sa splní.
papier rezať Svoj cieľ dosiahneš, ak budeš húževnatejší.
papier roztrhať Zvíťazíš nad ľuďmi, ktorí ťa chceli ponížiť.
papier lietajúci vo vzduchu Znenávidíš človeka, ktorého si mal rád.
papiereň Dostaneš hosťa, ktorý naruší pokoj tvojho domu.
paprika Znepokoja ťa štipľavé, zlomyseľné reči.
papuča Svedčí o materiálnom postoji, ktorý dáva prednosť prospechu pred vlastnou túžbou.
papuča dostať Pre slobodných: skoré zasnúbenie alebo svadba. Pre ženatých a vydaté: budete sa musieť podrobiť vôli partnera.
papuča dreváky Hrozí vám, že sa stanete svojvoľnými.
papuča kupovať Urobíte nejakú hlúposť.
papuča nosiť Čakajte nepríjemnú domácu scénu.
papuča vidieť Nenechajte sa ovládať niekým iným.
papuľa Nepríjemnosti.
pár vidieť šťastný pár Budete sa cítiť nešťastní.
para Keď sa dopustíš chyby, nevychvaľuj sa svojimi cnosťami.
para nad hrncom Radosť a spokojnosť v dome.
para zo stroja Odcestuješ k príbuzným.
para vidieť Vaša práca vykonaná s čestným úsilím bola márna.
para vidieť paru z lokomotívy Robíte si príliš veľké plány.
para vyparujúca sa voda na sporáku alebo kameňoch Naznačuje nezhody v rodine.
paráda Nedaruj veľkodušne svoje šťastie, lebo si pripravíš veľké utrpenie.
paradajka Budeš úspešne pokračovať v začatom diele.
párať V boji buď tvrdší, ale k priateľom maj vždy otvorené srdce.
paragraf Zradia ťa priatelia.
parfum darovať Úsilie o priazeň druhého bude korunované úspechom.
parfum dostať do daru alebo privoňať Niekto pred vami niečo skrýva.
parfum kupovať, voňať sa Túžite získať priazeň druhého, ale nedokážete skryť svoje slabosti a chyby.
park Vyjadruje túžbu po odreagovaní a pokoji.
park prechádzať sa Čaká vás nejaká oslava, dostanete sa do styku s prieteľskými ľuďmi.
park vidieť Sľubuje blahobytných priateľov.
park vidieť Obľúbiš si samotu.
park prechádzať sa v ňom Túžiš po láske.
park bez lavičiek Tvoj život sa zmení.
parník vidieť Vydáte sa na cestu.
parník viezť sa na parníku Vaša situácia sa zlepší.
parník Pôjdeš za hlasom svojej túžby, ale ani v diaľke nenájdeš pokoj a zmier.
parný stroj V hľadaní šťastia nepopúšťaj zo svojej horlivosti.
paripa Budeš hrdý na svoje úspechy.
parný kúpeľ sedieť v ňom Po veľkej námahe dosiahnete svoj cieľ, avšak zistíte že sa neoplatí.
parný stroj V hľadaní šťastia napopúštaj zo svojej horlivosti.
parohy Nikto nemôže povedať, že je šťastný, pokiaľ to šťastie naozaj neprežije.
parohy mať nasadené Nehodnoť ženy podľa úsmevu.
parohy vidieť u iných Prekvapujúca zmena.
parohy Obava manžela alebo milenca, ktorý sa podceňuje.
parohy vidieť Nešťastné manželstvo alebo láska.
parochňa nosiť Trápi vás pocit menejcennosti.
parochňa vidieť Nenechajte sa oklamať.
parochňa Ak nechceš byť sklamaný, snívaj iba s otvorenými očami.
parochňa nosiť ju Za svojím šťastím musíš ísť cieľavedomejšie.
pas Ujasníte si nutné východisko.
pas pasová kontrola Budete mať obmedzenú slobodu pohybu.
pas vidieť cudzí Budet mať problémy s úradmi alebo starosti v súvislosti s cestou niekoho iného.
pas vidieť vlastný Vydáte sa na cestu.
pás Usiluj sa, aby si bol spokojný sám so sebou.
pás nosiť Príliš pohodlne rozmýšľaš.
pás nájsť Odvolajú slová, ktorými ti krivdili a verejne vyhlásia, že si mal pravdu.
pás stratiť Pre skrivodlivosť strácaj priateľov.
pás, pásik, opasok Atribút moci,ktorý platí ako erotický symbol v snoch žien i mužov.
pás, pásik, opasok nájsť Získate si dôveru nejakého človeka.
pás, pásik, opasok nosiť Predzvesť skorého spojenia.
pás, pásik, opasok stratiť Nedbalosť v nejakom zámere.
pás, pásik, opasok vidieť poškodený Znamená nešťastie.
pás, pásik, opasok vidieť starý Znamená márnu snahu.
pás, pásik, opasok vidieť zlatý Je symbolom úspechu.
pascu farbiť Ľudí znepokojujú tvoje nepriame úmysly.
pascu vidieť Vyhneš sa nástrahe, ktorú ti pripravuje tvoj neprajník.
pasca dostať sa do nej Zostaneš slobodný, ale pocit slobody nezískaš.
pasca na myši Daj si pozor na falošnosť a zákernosť.
pasca na myši vidieť prázdnu Niekto sa usiluje nastaviť vám pascu.
pasca, osídlo dostať sa do nej Zamilujete sa do človeka, ktorý nie je hodný vašej lásky.
pasca, osídlo chytiť do nej niekoho Splní sa vám niečo, na čo ste dlho čakali.
pasca, osídlo Varovný sen, ktorý treba brať do úvahy.
pasca, osídlo vidieť Znamená to, že ste v bezpečí.
pásový traktor vidieť Pokročíte v ťažkej veci.
pastier Pri starostlivosti o rodinu si na seba beriete veľa starostí.
pastier bez stáda Značí stratu majetku.
pastier byť pastierom veľkého stáda Znamená dobré obchody.
pastier byť pastierom malého stáda Znamená hmotné problémy.
pastier byť pastierom husí a kačiek Budú vás ohovárať poza chrbát.
pastier byť pastierom koní Zažijete nejakú divú radosť.
pastier byť pastierom oviec Znamená príchod nevinných zábav.
pastier byť pastierom hovädzieho dobytka Prinesie vám šťastie.
pastier byť pastierom ošípaných Prinesie vám zisk.
pastier vidieť, hovoriť s ním Objavíte nejaké dôležité tajomstvo.
pastier vidieť pastiera so stádom Znamená majetkový prírastok.
pastvina Ak si poľnohospodár, čaká ťa veľká radosť.
pastier bez stáda Podporíš ľudí, ale vďaky sa nedočkáš.
pastier so stádom Budeš mat pokojný rodinný život.
pastier s chudým dobytkom Navštívi ťa starosť a zármutok.
pastier s kravami Dobre si osial, dobre budeš žať.
pastier s kozami Snívaš o živote v prírode.
pastier s volmi Budeš mať spor s tvrdohlavými ľuďmi.
pastier s prasatami Kráčaš v ústrety šťastiu.
pastier s husami Zbytočne sa ponižuješ.
pastier s divými zvieratami Snaž sa ešte lepšie ovládnuť svoje vášne.
pastierka oviec Dočkáš so veľkého šťastia.
pastierka s píšťalkou Umáraš sa tajnou láskou.
pastierska píšťala pískať na nej ťa poteší správa z cudziny.
paša turecký Trpíš sebaklamom.
pašovať niečo Nepúšťaj sa do nečestných veci.
pašiové hry počúvať Po trampotách zažiješ radosť.
paštéta jesť Ak budete pri všetkom dodržiavať správnu mieru, čaká vás zdravie a pohoda.
paštéta pripravovať Spravíte si nejakú radosť.
paštéta vidieť Čaká vás nejaká zábava.
patent získať Napadne vám dobrá myšlienka, ktorú by ste mali uskutočniť.
patent zaoberať sa cudzím V istej záležitosti sa oneskoríte a utrpíte ujmu.
patent Dožiješ so veľkého uznania.
patent ukradnúť Budeš prekonávať pocit menejcennosti.
páter Zachrániš svojho odporcu, ktorý sa neskôr stane tvojím priateľom.
pátričky Náboženstvo – viera je dôležitá. Má dôležitú úlohu.
patrola Postaraj sa, aby v tvojom dome vládol pokoj, poriadok a zmysel pre čestnosť.
páv Znamená hľadanie novej cesty, ktorá bude úspešnejšia než tá doterajšia.
páv vidieť ho Stretnete sa s krásnou ženou, ktorá dokáže skryť svoju pýchu za láskavosť.
páv vidieť viac pávov Prídete do styku s vysoko postavenou osobou.
páv počuť ho kričať Buďte opatrní pri výzve ktorú dostanete.
páv pávie pero Znamená márnivosť.
pávie pero Rád sa vynášaš nad svoje okolie.
páv počuť ho kričať Budeš mať nepríjemnosti.
páv ak rozťahuje krídla Tvoje záležitosti sa priaznivo vyriešia.
páv ak beží Budeš sa hrdiť cestou k váženým osobnostiam.
pavilón Šťastie sa ti ukáže až potom, keď samota vyčerpá všetky tvoje sily.
pavučina vidieť Skryte jemné vlákna, ktoré vás spájajú s inou osobou pred cudzími očami.
pavučina zničiť Vlastnou nedbalosťou si zničíte vlákna utkané medzi vami a inými.
pavučina Zapletieš sa do nepríjemných záležitostí.
pavučina odstrániť Rozlúčiť sa s láskou a dočkáš sa iných radostí.
pavúk Buďte opatrní pri kontakte so ženami.
pavúk vidieť Šťastie visí na hodvábnych nitkách.
pavúk Dlho si čakal, ale predsa sa len dočkáš lepších čias.
pavúk križiak Úspech v práci zásadne zmení tvoj život.
pavúk ak sme ho zabili Čakajú ťa priaznivejšie chvíle, ale len po trpkých sklamaniach a dlhom odriekaní.
pazúr Budete obmedzovaní v nejakom podujatí.
pazúr Pozorne vyberaj medzi ženami, ktoré sa o teba uchádzajú.
pažitka Asi príde nejaká možnosť zárobku.
pažravec Budú sa ti posmievať.
päsť zdvihnúť proti niekomu Túžite stáť v popredí.
päsť vidieť zovretú pred svojou tvárou Nejaký nepriateľ chystá nepríjemné prekvapenie.
päsť zovrieť ruku v päsť Znamená spory.
päsť Budeš sa musieť brániť.
päta Obava z odhalenia nejakej slabosti.
päta mať boľačku na päte Ostatní zneužívajú vašu slabosť.
päta vidieť Neprináša nič dobrého.
päta boľavá Chystaj sa na cestu.
pec Symbol týkajúci sa potencie.
pec čistiť a zašpiniť sa pritom sadzami Vaša povesť utrpí v dôsledku ľúbostného alebo priateľského vzťahu.
pec čistiť rúru od pece a zašpiniť sa pritom sadzami Vaša povesť utrpí v dôsledku ľúbostného alebo priateľského vzťahu.
pec chcieť sa ohriať a zistiť, že je studená Čaká vás sklamanie v ľúbostných záležitostiach.
pec kúriť v peci Keď sa oheň rozhorieva, znamená to pekné časy doma, keď oheň nechce horieť, znamená to spory a hnev.
pec popáliť sa pri peci Ľúbostný vzťah vás privedie do veľkých ťažkostí.
pec vidieť studenú Predpovedá styky s nepriateľskými ľuďmi.
pec vidieť rúru od pece Potrvá ešte dlho, kým si nájdete pokojný a útulný domov.
pec zohrievať sa pri peci Nájdete človeka, ktorý vás bude mať rád.
pec vidieť rozkúrenú Nájdete útulný domov.
pec kúriť do nej Tvoje plány sa ti šťastne splnia.
pec vojsť do nej Budeš potrebovať viac odvahy a viery vo vlastné sily.
peceň chleba Blahobytný život ťa neopustí.
pečať Dostaneš dary, o akých sa ti nikdy ani nesnívalo.
pečať pečatiť niečo Určitú vec dovediete do úspešného konca.
pečať pečatný vosk alebo lak Budete mať veľa práce so zákazkami.
pečať vidieť Neprináša nič dobrého.
pečeň Dávajte si pozor na svoje zdravie.
pečeň jesť pokazenú pečeň, vyhadzovať pečeň Zdravotné problémy, nevoľnosť, choroba.
pečeň vidieť, kupovať, variť alebo jesť Veľmi dobré na zdravie.
pečenie chlieb Znamená šťastie.
pečenie koláč Vaša situácia sa zmení k lepšiemu.
pečenie sladkosti Niektoré vaše želania sa splnia.
pečienkové knedličky Ak chceš niečo dosiahnuť, musíš byť pokojnejší.
pečienka jesť Priaznivé obchody a zisky.
pečienka vidieť, pripravovať Čoskoro dostanete pozvanie.
pečené veci O úspechu v práci nemusíš vôbec pochybovať.
pečiarka huba Život ti spríjemní milý zážitok.
pečivo jesť, pripravovať Čaká vás veľký zisk.
pečatný prsteň Budú si ťa vážiť aj takí ľudia, ktorí ťa donedávna nenávideli.
pedagóg Radšej nebuď ľahkomyselný.
pedál Dokážeš úprimný vzťah a lásku k blížnemu.
pehy Budeš mať drobné starosti.
pechota Zbytočne neutrácaj peniaze, lebo čoskoro sa ti ohlási núdza.
pekáč čistiť špinavý pekáč Budete spokojní s určitým podujatím.
pekáč vidieť na ohni pri príprave jedla Čaká na vás zisk.
pekáč vidieť prázdny Starosti vám začnú ubúdať.
pekár Máš možnosť, aby si zmenil svoj život k dobrému.
pekár priateliť sa s ním Máš pred sebou veľmi dobrý rok.
pekár ak sa na teba usmieva Tvoj dom nespozná biedu.
pekár bez chleba Asi budeš musieť siahnuť na úspory.
pekár Spomienka na detstvo.
pekár byť v pekárni Značí šťastie, úspech a spokojnosť.
pekár pekárka Znamená pevné zdravie.
pekár pekárstvo Budete mať požehnaný rok
pekár vidieť Ubudne vám starostí.
pekárstvo Bezstarostný život.
peklo Zanedlho sa zbavíš veľkého trápenia.
peklo dostať sa doň Hnev a mrzutosti.
peklo vyslobodiť sa z neho Zachránite sa pred nejakým nebezpečenstvom.
peklo bez čertov Tvoje výstrahy nikto neberie vážne.
peklo byť v ňom Budete týraný nepriateľmi.
peklo vidieť Znamená zmenu pomerov.
pena S láskou zaobchádzaj jemne, lebo je veľmi krehká.
pena šľahať ju Dbaj, aby si vždy hovoril iba pravdu.
peňaženka plná Vypracuješ sa k príjmom, ktoré ti zabezpečia blahobyt.
peňaženka prázdna Tvoje želanie sa nesplní.
peňaženka Je symbolom existencie, nikto o ňu nechce prísť.
peňaženka dostať ukradnutú peňaženku Istý človek z blízkeho okolia má zlé úmysly.
peňaženka nájsť Odhalíte cudzie tajomstvo.
peňaženka nájsť peňaženku s peniazmi Túžite prísť k peniazom bez práce, čo sa vám však nepodarí.
peňaženka stratiť Vaše tajomstvo bude prezradené.
peniaze V mužských snoch symbolizujú výkonnosť v láske a živote, v ženských snoch znamenajú erotickú špekuláciu.
peniaze dať žobrákovi Čaká vás veľký zisk.
peniaze meniť Nestálosť v obchodovaní.
peniaze nájsť Ochránia vás pred veľkou stratou.
peniaze rátať Váš zárobok bude veľmi vysoký.
peniaze vidieť Čakajú vás veľké výdavky.
peniaze vidieť cudziu menu Chystáte sa pustiť do riskantného podujatia.
peniaze vyhrať Neveští to nič dobré.
peniaze vyplácať Dostanete odmenu.
peniaze zarábať Budete mať šťastie v láske.
peniaze dostať Rátal s menšou stratou.
peniaze nájsť Pokúsiš sa o šťastie v hre.
peniaze rátať Získaš vyššiu mzdu.
peniaze falošné Túžiš po veciach, ktoré ti nepatria.
peniaze vypožičať si Stratíš veľa z toho, čo máš.
peniaze vydať Dobré príjmy.
peniaze stratiť Prechodné straty sa ti obrátia na zisk.
pergamen vidieť, nájsť Znamená odhalenie cenného objavu.
perleť Ak chceš, aby tvoje šťastie bolo pevnejšie, nesmieš bezdôvodne upodozrievať a žiarliť.
perleť vidieť Čakajú vás zlé časy.
perla Bohatstvo, pokoj, láska.
perly Znamenajú slzy.
perly Zdanlivý lesk sľubuje len málo nádeje.
perly darovať Dobre myslený čin bude mať negatívnu odozvu.
perly dostať Vzácny dar prinesie trápenie a starosti.
perly nosiť Aj keď to tak navonok nevyzerá, budete vo vnútri trpieť.
perly vidieť Prináša slzy a plač.
perina Nebuď pôžitkárom.
perlová šnúra Slzy šťastia a radosti.
perlička sliepka Zoznámiš sa s dobrou spoločnosťou.
perlorodka Hrozí ti veľké nebezpečenstvo.
perie čierne Budeš nešťastný.
perie biele Prestanú ťa upodozrievať.
perie ak lieta Splnia sa ti želania.
perie šklbať Dobrý zárobok alebo výhra.
perie ozdobné Budeš cestovať.
perník Vôbec netušíš, že sa ti posmievajú.
pero na písanie Dostaneš príjemnú správu.
pero za klobúkom Pôjdeš na ples.
pero, pierko V sne sa odzrkadľuje pýcha. Iba biele perá sú symbolom nevinnosti a úsilia.
pero, pierko čierne Prinášajú dlhotrvajúci zármutok.
pero, pierko nosiť na klobúku Uspokojí sa vaša žiadostivosť.
pero, pierko ozdobiť sa ním Čaká na vás veľká cesta.
pero, pierko periny z peria Znamenajú mrzutosť.
pero, pierko kupovať periny z peria Znamenajú dobré hospodárenie.
pero, pierko písať perom Čoskoro dostanete dobrú správu.
pero, pierko pracovať s prachovkou z peria Znamená šťastný rodinný život.
pero, pierko vidieť biele Budete zbavený falošného podozrenia.
pero, pierko vidieť poletovať Šťastie sa len tak rýchlo nezjaví.
periny vidieť Znamená mrzutosť.
periny kupovať Znamená dobré hospodárenie.
pery zdravé Očakávaj úspech.
pery krvácajúce Budú ťa ohovárať.
pery Symbol erotických prianí. Farbu a srdcovú formu tiež treba brať ako symboly.
pery plné, červené alebo smejúce sa Znamená šťastie v láske alebo srdečné priateľstvo.
pery rúž Znemená hádku alebo nezhodu so ženou.
pery zavreté alebo stiahnuté Budú vám závidieť a nenávidieť vás.
pes hravý Niekto sa chce s tebou udobriť.
pes ktorý hryzie Nepríjemnosť pre stratené peniaze.
pes ak na niekoho útočí Prídeš do nebezpečenstva.
pes ak niekoho naháňa Dbaj, aby si vždy išiel iba správnou cestou.
pes ak breše Hnev a nevôľa v tvojom okolí.
pes zavíjajúci Hrozí ti ťažká choroba.
pes ak sa s ním hráš Pomeríš sa s nepriateľom.
pes besný Príliš veľa kriku a starostí v rodine.
pes ak ho dráždiš Tvoji neprajníci prejdú do útoku.
pes ak si ho uväzoval Daj pozor, v dome sú zlodeji.
pes ak si ho naháňal Znechucuješ ľudí, ktorí to s tebou myslia dobre.
pes čierny Ohovárajú ťa ľudia, ktorým dôveruješ.
pes biely Spoznáš niekoho, kto ti bude veľmi príjemný.
psa zabiť Budeš ľutovať svoju krutosť.
pes Upozorňovanie inštinktu, normálnej reakcie želania a pudu, ktorá sa prejavuje v podobe psa.
pes napadnutie psom Treba byť opatrný.
pes pohryznutie psom Dávajte si pozor na choroby.
pes hrať sa s ním Prináša nevýhody a mrzutosť.
pes huckať psa na niekoho Očakávaj nepriateľstvo.
pes počuť štekať Buďte bdelí.
pes psia búda Vyjdete na mizinu.
pes vidieť biť sa psy Začnú rozbroje v kruhu rodiny kvôli dedičstvu.
pes vidieť bežať psa Značí darebáctvo.
pes biely pes Nadviažete príjemnú známosť.
pes čierny pes Váš priateľ vás zradí.
pes mŕtvy pes Asi sa pohybujete medzi nepriateľsky zmýšľajúcimi ľuďmi.
pes prítulný pes Niekto na vás chystá pascu.
pes zúrivý pes Neodôvodnená obava pred niečím.
pes zlý pes, ktorý hryzie Znamená podvod.
pestúnka deti videli pestúnku Čakajte zlé správy.
pestúnka mladé ženy videli pestúnku Túžite po materskom šťastí.
pestúnka vidieť ju ako dojčí dieťa Čakajte veľký úspech.
petrolej Nebaž za tým, čo dosiahli iní.
petrolej rozliať Vaša známosť sa rozpadne.
petrolej vidieť Nejaká známosť bude užitočná, no nie príjemná.
petrolej zapáliť, prilievať do ohňa Nebuďte ľahkomyselní.
petržlen Vydávate sa napospas nekalým špekuláciam.
pevnosť Nadriadení nebudú s tebou spokojní.
pevnosť horiaca Musíš sa lepšie starať o svoje zdravie.
pevnosť ostreľovaná Buď citlivejší k ľuďom a ich problémom.
pevnosť Znamená strach pred útokom a prekážkami.
pevnosť vidieť Znamená nepriateľstvo.
pevnosť rozostavaná Politická kríza v krajine.
pevnosť rozbúraná Prináša smutné spomienky.
piatok Zažiješ radostnú chvíľu.
pieseň Čaká ťa šťastná pohoda.
pieseň Vynárajú sa dávne spomienky a zážitky.
pieseň počuť Veselá pieseň znamená niečo príjemné, ak je pieseň smutná, mali mali by ste sa vyvarovať prílišnej bujarosti.
pieseň spievať smutnú pieseň Oddávate sa neužitočnému hĺbaniu.
pieseň spievať škaredú pieseň Nemáte čisté svedomie.
pieseň spievať veselú pieseň Máte čisté svedomie.
piano mať Šťastne sa oženíš.
piano počuť Znepokojujú ťa zvady u susedov.
piano zlámané Začneš vyhľadávať samotu.
piesok Dostaneš správu, ktorá ťa nepoteší.
piesok rozhadzovať Neisté finančné pomery.
piesok suchý Očakávaj niečo zlého.
piesok zmiešaný so zemou Zneužijú tvoju úprimnosť.
piesok s cementom Pousiluj sa, aby rodina netrpelo núdzou.
piesok Je niečo ako pôda, ale mŕtvy, pretože mu chýba základ.
piesok ležať v ňom Je ohrozená vaša existencia.
piesok vidieť Značí neisté pomery.
piesok piesočná búrka Zrúti sa to, čo ste doteraz dosiahli.
piesok presýpacie hodiny Máte čisté svedomie.
pichanie v boku Daj pozor, aby si nepykal pre svoj nezriadený život.
pijan Príliš hazarduješ so svojím zdravím.
pijavica Preruš styky so všetkými pätolízačmi.
pijavica Pre chorých znamená uzdravenie, pre zdravých chorobu.
pinka Budú ťa obťažovať klebetní susedia.
piť z fľaše Darmo sa snažíš ukrývať svoje tajomstvá.
píla Tvoje úsilie podporia vplyvní ľudia.
píla fabrika Budeš viesť svedomitý, statočný život.
píla Sen má sexuálny až perverzný podtón.
píla tupá píla Neviete sa zbaviť človeka, ktorý je na obtiaž alebo vymaniť sa z bezútešného vzťahu.
píla píliť s ňou Zbavíte sa človeka, ktorý je vám na obtiaž.
píla vidieť Čaká vás rozchod, ktorý bude pre vás výhodou.
píla vidieť druhých pracovať s pílou Stratíte ostatných z dohľadu.
píla piliny Znamená nečestnosť.
píla osadzovačka Vykonáte dobrú prácu.
pilier Máš pevnú pôdu pod nohami. Choď vytrvale svojou cestou.
pilier Utvrdíte si svoje stanovisko.
pilník vidieť Napomenutie, že sa treba lepšie správať.
píliť drevo Pochvália ťa za usilovnosť.
píliť železo Ťažká a namáhavá práca.
pilulky (antikoncepčné) užívať Budete musieť vyvodiť dôsledky z určitej chyby.
pilulky (antikoncepčné) vidieť Mali by ste napraviť chyby, ktoré ste vykonali.
piknik Prekonáš starosti, kým dosiahneš svoj cieľ.
pilulky užívať Ak chceš získať, neváhaj.
pilulky robiť Dáš sa strhnúť zlými myšlienkami.
pinka počuť spievať Očakávajte dobré posolstvo.
písací stroj Spor, do ktorého si sa dostal, sa šťastne skončí.
písací stroj písať na ňom Budete mať úspech na nových cestách.
písací stroj vidieť Vaše postoje sú príliš staromódne.
písacie pero písať ním Čoskoro príde dobrá správa.
písacie potreby mať bez atramentu Odskáčete si vašu zábudlivosť.
písacie potreby vidieť Vybavte si dôležitý list.
pisár Zapletieš sa do chúlostivej situácie.
písať Buď trpezlivý, tvoj osud sa čoskoro zmení.
písať Nemali by ste zostať len pri dohodách.
písať Neviažte sa priveľmi, aby ste to neskôr neľutovali.
pískať počuť niekoho Ľudia si budú z teba robiť žarty. Ak ich chceš odzbrojiť, smej sa s nimi.
pískať sám Mol by si so správať slušnejšie.
písmeno Bez prostriedkov sa k cieľu nedostaneš.
písmeno písať abecedu Dajte si veci do poriadku.
písmeno vidieť, učiť sa Domáce šťastie.
písomka Asi budeš ľutovať svoje správanie.
pisoár Dôverným rozhovorom si získaš svojho šéfa.
piškóta vidieť Ste maškrtný.
piškóta jesť Po niečom túžite, neviete však ešte celkom po čom.
piškóta piecť Oslava alebo zásnuby v kruhu rodiny.
píšťala hrať na nej Strachujete sa o blízkeho človeka.
píšťala vidieť niekoho hrať, počuť Varovanie pred nejakým nebezpečenstvom.
pištoľ strieľať z nej Intrigy a ohováranie zo strany nepriateľa, ktorý sa bojí vystúpiť proti vám otvorene.
pištoľ vidieť Spory a nepriateľstvo.
piť Upokojujúci sen vyjadrujúci túžbu.
piť z hrnca Nastanú chudobné časy.
piť z pohára alebo hrnčeka Vyzdravenie sa z choroby alebo blahobyt.
pitka Budeš sa cítiť mizerne.
pivnica Je základ domu, symbol nôh a spodných partií tela.
pivnica nosiť z nej uhlie Značí pokoj v dome.
pivnica vidieť Nazhromaždíte si veľké úspory.
pivnica sedieť v tmavej pivnici Nepríjemnosti a neúspechy vás neminú.
pivničný majster Rozrastie sa vám majetok.
pivný sud vidieť Čaká vás radostná nálada.
pivný sud piť z neho Potrebujete rozptýlenie.
pivo Pivo spolu s medovinou je symbolom pokoja a zdravia.
pivo piť Zárobok, zdravie, dobrá pohoda.
pivo rozliať Svadba a krstiny.
pivo piť s niekým Máte dobrých priateľov.
pivnica vstúpiť do nej Čokoľvek podnikneš skončí sa úspechom.
pivnica ak sa z nej nemôžeš dostať Vždy mysli aj na následky.
pivónia Máš úprimnú lásku, snaž sa ju udrzať.
pivonka darovať V láske by ste nemali byť taký váhaví.
pivonka dostať Máte tajného ctiteľa.
pivonka vidieť kvitnúcu Postretne vás šťastie v láske.
pivonka vidieť zvädnutú Náklonnosť ochladne.
pivonka zlomiť Láska vyprchá.
plagát vidieť Niečo vás rozčúli.
plachta posteľná Chystaj sa privítať nevestu.
plachta na lodi Šťastie ti veľmi žičí.
plachta v búrke Ešte si potrpíš. kým sa dostaneš k cieľu.
plachta odnášaná vetrom Ešte netušíš, že šťastie sa začína s tebou lúčiť.
plachtenie Ako blesk z jasného neba príde k tebe prekvapujúci chýr.
plachetnica byť na nej, keď sa sa prevrhne Pre uskutočnenie vášho plánu prinesiete príliš veľké obete.
plachetnica byť na nej v búrke Len za predpokladu veľkých obetí budete môcť uskutočniť vaše plány.
plachetnica plaviť sa Veľké plány budete môcť uskutočniť vďaka mimoriadnej príležitosti alebo priaznivým okolnostiam.
plachetnica plaviť sa v bezvetrí Váš veľkolepý plán sa nedá uskutočniť.
plachetnica vidieť kotviacu Veľkolepé plány do budúcnosti.
plachetnica vidieť s napätými plachtami v bezvetrí Nepriaznivé obdobie na uskutočnenie plánov.
plachetnica vidieť plaviť sa so spustenými plachtami Priaznivé obdobie na uskutočnenie plánov.
plachetnica vidieť prevrhnúť sa Určitý plán sa časom ukáže ako neuskutočniteľný.
plachetnica vidieť v búrke Nejaké nepriaznivé okolnosti vás asi budú brzdiť pri uskutočňovaní zámerov.
plachta, prestieradlo vidieť veľkú Znamená vážne ochorenie niekoho z blízkych alebo vás.
plakať Máš pred sebou týždne šťastia a radosti.
plakať Prísľub smiechu v bdelom stave.
plameň Znamená trvalé šťastie.
planina vidieť rozkvitnuté V istej veci máte poslednú nádej.
plášť roztrhaný nosiť Budú mať s tebou súcit.
plášť stratiť Narobíš si starosti.
plášť veľký Budeš mať zármutok.
plat dostať Máš pred sebou niekoľko spokojných dní.
plat stratiť Budeš mať smolu.
plátať niečo Chudoba.
platba uskutočniť Prináša peniaze.
platba dostať Dostanete účet.
plátno hrubé Dostanete výbavu.
plátno jemné Čaká vás blahobyt.
plátno biele Začína sa pre vás priaznivé obdobie.
plátno špinavé a roztrhané V práci sa vám nebude dariť.
plátno vlastniť Prísľub peňazí a všetkého dobrého.
plátno vyrábať Úspech v práci.
plavba Dostaneš príjemnú správu od milovanej osoby.
plávať vidieť niekoho Aj v tých najnepriaznivejších podmienkach si zachováš duševnú rovnováhu.
plávať a dostať sa k cieľu Čakajú ťa pocty a uznania.
plávať a nedostať sa k cieľu Budú ťa podvádzať.
plávať a byť ohrozený búrkou prekonať veľa prekážok.
plávať a bojovať s rybou Ohrozuje ťa bezprávie.
plávať a utopiť sa Iba pomocou ľsti zvíťazíš nad nečestnými nepriateľmi.
plávať a bojovať s človekom Vyslobodíš sa z nástrahy, ktorú ti pripravili.
plávať v kalnej vode Vlastným pričinením sa dostaneš zo zlej situácie.
plávať v čistej vode V krátkom čase ti niekto pomôže.
plávať vo vlnobití V boji proti svojim nepriateľom zdoláš veľa ťažkých prekážok.
plávať a niekoho zachránil Pokladajú ťa za veľmi šľachetného človeka, lebo tvoja láska k blížnemu nepozná hraníc.
plávať a byť napádaný zvieratami pokojný život narušujú klebety.
plávať sám plávať Prepracujete sa k cieľu.
plávať vidieť plávať iných Istú vec musíte prerokovať s inými.
plavý kôň V krátkej dobre príchod dobrého priateľa.
plaz Musíš byť úprimnejší k ľuďom, ktorí si ťa vážia a ctia.
pláž Budeš mať veselú spoločnosť.
plážové kúpalisko vidieť Zmena v blízkej budúcnosti.
plech Ak nechceš zažiť sklamanie, nesnívaj toľko o nedosiahnuteľných veciach.
plech vidieť, spracovávať Človek sa vysiluje bezcennými vecami.
ples, bál navštíviť Hľadáte zábavu.
ples, bál tancovať na ňom Čakajú vás skoré zásnuby.
plešatosť Bojíte sa odhalenia vlastného vnútra.
plešina Starosti z nezriadeného života.
plešina mať V kruhu učených ľudí zožnete úspech.
plešina vidieť niekomu Prinesie zoznámenie s vážnym človekom.
plesnivieť Pomôž si sám, lebo ľudia nemajú pre teba čas.
pletenie Keďže si príliš pomalý, z tvojich plánov majú úžitok iní.
pleť, koža biela Predstavuje radosť.
pleť, koža dotýkať sa jej nežne Niekto vám bude oponovať.
pleť, koža mať hnedú či čiernu Máte zlé úmysly. U žien znamená cudzoložstvo.
pleť, koža žltá V istej veci ste príliš úzkostlivý.
pletený včelí úľ vidieť Šťastný domov.
pletený včelí úľ vidieť zničený Nedorozumenie a smola.
plienky Budeš trpieť pocitom menejcennosti.
plienky vidieť Každá minca má dve strany.
pliesť sám pliesť Komplikovane vyriešiť jednoduchú vec.
pliesť vidieť Budete zatiahnutí do zdĺhavej veci.
plná moc dať I keď sa budete vzpierať nejakej veci, nepomôže vám to.
plná moc dostať Bude sa od vás očakávať, aby ste sa vystavili nebezpečenstvu za niekoho.
plniace pero Proces nemá vyhliadky na úspech.
plniace pero vidieť, písať Zoznámite sa so spisovateľov, ktorý zohrá vo vašom živote významnú úlohu.
plody zbierať Šťastie ťa nezradí.
plody sladké V spoločnosti budeš veľmi obľúbený.
plody kyslé Dostaneš sa medzi nepríjemných ľudí.
plody kupovať Čo najrýchlejšie si nájdi lepšiu spoločnosť.
ploštica Niet ti čo závidieť, z nepríjemností sa veľmi dlho nevymotáš.
plot Mal by si obmedziť svoje návštevy.
plot stavať Znamená istotu, bezpečnosť.
plot preliezať Z ťažkej situácie nájdeš východisko.
plot preskakovať Prekonáš menšie prekážky.
plot zrúcať Ochraňuj si lepšie svoj majetok.
plot Ak vynaložíte veľké fyzické úsilie, môžete odstrániť všetky prekážky.
plot nemôcť preliezť na druhú stranu Určitý zámer sa vám nepodarí dosiahnuť v dôsledku vonkajších okolností. Ich zmena nie je vo vašej kompetencii.
plot liezť Prekonáte všetky prekážky.
plot preliezať a ostať visieť, zraniť sa alebo roztrhnúť si odev Síce dosiahnete svoj cieľ, no úspech ste si predstavovali inak.
plot vidieť Čaká vás nejaká prekážka.
ploštica Týka sa nervového systému a nervov.
ploštica vidieť, byť poštípaný Ak budete húževnatý, dočkáte sa odmeny.
plsť Máš pred sebou menšie starosti.
plte na vode Ohrozuje ťa nebezpečenstvo.
pltník Hrozí ti nehoda.
pluh Tvoje spojenie je trvalé a urobí ťa šťastným.
pluh vidieť polámaný Zlé znamenie pre zamýšľanú úlohu.
pluh vidieť Budet usilovní v práci.
pluk Musíš sa zriecť povrchného, pohodlného života.
plukovník Ak budeš v samote hľadať krásu, nebudeš sa cítiť opustený.
plukovník byť ním, mať s ním kontakt Znemená dobré postavenie v práci.
pľúca ranené Príliš ľahko vyslovuješ urážlivé slová.
pľúca jesť Naznačuje ľahšiu chorobu.
pľúca mať silné,zdravé V blízkom období vás čaká námaha.
pľúca mať slabé Na úlohu, ktorá vás čaká, ste ešte nedorástli.
pľúca jesť Znamená poškodené zdravie.
pľuť na niekoho Prestavuje zlobu, značí finančnú újmu.
pľuť byť opľutý Znamená úspech a šťastie.
plyn Znova sa dočkáš nevďaku.
plyn Cítite nespokojnosť, hľadáte vysvetlenie stavu vecí.
plyn cítiť Pomocou klamstva sa snažíte niekomu niečo predstierať.
plyn variť na plyne Určitý sklon ochladne.
plyn vidieť prasknúť balón naplnený plynom Niekto sa bude na vás hnevať.
plynové svetlo Odhalíš nejaké tajomstvo.
plytvať Falošní priatelia ťa využívajú.
pneumatika Zdoláš prekážky a rýchlo postúpiš.
pobehlica Snové prekonanie monogamie. Vyjadrenie sexuálnej túžby.
pobožnosť byť na nej účastný Čaká vás radostná budúcnosť.
počasie krásne Čakaj príjemné zážitky.
počasie zlé Budeš mrzutý pre nepríjemnú správu.
počet Znamená šťastie. Ak ho poslúchnete, prinesie vám šťastie v hre.
počet vidieť Uzatvorte stávku v lotérii.
počítadlo, počítacia tabuľka rátať pomocou neho Nespoliehajte sa na ostatných ale len sami na seba.
počítadlo, počítacia tabuľka vidieť V istej veci sa prerátate.
počítať Nájdete východisko zo zlej situácie.
poddôstojník vidieť, stýkať sa s ním Určitý človek bude od vás chcieť, aby ste skákali ako on píska.
podhlavnica Pre dlhú chorobu stratíš peniaze i majetok.
podkova nájsť Očakávajte nepríjemnosti.
podkova podkúvať koňa Budete mať zabezpečenú starobu.
podkova snímať koňovi podkovi Šťastie sa nedá vynútiť.
podkova vidieť Vydáte sa na cestu.
pod kovu nájsť Šťastie v súkromí i v práci.
podkovu pribiť Ľudia ti prajú skazu.
podkovu vidieť Rýchle zmeníš svoje rozhodnutie.
podnebie Požívaš zaslúženú úctu.
podobizeň Znamená hľadanie obrazu seba samého alebo niekoho iného.
podopierať sa Tvoje myšlienky získajú podporu.
podsekávať niečo Tvoje zámery sa neuskutočnia.
podstavec Nedúfaš nadarmo, napokon sa ti všetko podarí.
podšiť odev podšívkou, kožušinou Sľubuje život v blahobyte.
podväzok Veľké a príjemné prekvapenie.
podvod Odstránite nepravdivé fámy.
podvodník Stratíš voľačo, čo ti bolo cenné.
podvodník nachytať ho pri hre Za niečo sa niekomu pomstíte.
podvodník nechať sa nachytať ako podvodník Znamená dobrý postup.
podvodník stretnúť podvodníka Zažijete milostné dobrodružstvo.
podvodník Znamená, že sa to deje i v živote. Keď hľadáte lásku, nájdete podvod, ak dúfate v čestnosť, buďte radšej opatrní.
podvodník, klamár, hochštapler byť ním Narastie vám majetok i peniaze.
podvodník, klamár, hochštapler byť s ním v kontakte Miniete veľa peňazí.
podzemná chodba Ľudia majú pred tebou tajnosti.
podzemná chodba v nej zablúdiť Dostaneš sa na šikmú plochu.
podzemná dráha viezť sa v nej V istej veci dospejete k ineému výsledku než ste očakávali.
pohár, čaša Pohár predstavuje život. Jeho zachovanie znamená život a šťastie.
pohár, čaša dostať do daru Dostanete dedičstvo.
pohár, čaša odmietnuť pohár s nápojom Životný pád, zrútenie.
pohár, čaša piť zo zlatého alebo strieborného pohára Prinesie vám vyzdravenie.
pohár, čaša rozbiť ho Znemená chorobu.
pohár Nerozhádž zo deň, čo by ti malo stačiť aj na zajtra.
pohár piť z neho Priaznivý vývin situácie, v ktorej sa nachadzaš.
pohlavné orgány Sen prináša úľavu a uvolnenie.
pohlavné orgány Uvoľňuje potlačené pody a priania.
pohoda Máte čisté svedomie.
pohor rozbiť ho Potrápia ťa hriechy v dome.
pohor ak je preplnený Ani s dobrým úmyslom neprenáhli.
pohorie Znemená nepokoj.
pohrebný sprievod S uznaním budú hovoriť o tvojom šťastí.
pohreb vidieť V rodine bude sobáš.
pohreb Na nejaký čas duševne niečo odumrelo.
pohreb byť na cudzom pohrebe Váš priateľ sa dostane do problémov alebo nešťastia.
pohreb byť na pohrebe priateľov Znemaná mrzutosť, pohoršenie.
pohreb byť na pohrebe neznámych Dostanete dedičstvo.
pohreb vidieť vlastný Vo všeobecnosti je to dobré znemenie.
pohreb vidieť pohreb nejakej osobnosti Rysuje sa politická zmena.
pohreb Prírastok v rodine alebo rozmnoženie majetku.
pohryznutie, rana po pohryzení od zvieraťa Znamená žiarlivosť.
pohyblivé schody vidieť Čaká vás úspech vďaka ochotnej pomoci niekoho iného.
pohyblivé schody viezť sa na nich Čaká vás náročná schoôzda.
pochodeň horiaca Zdravie a dlhý život.
pochodeň vidieť dohorievať Znepokoja ťa menšie škody.
pochodeň ak prudko svieti Dbaj, aby si bol samostatnejší.
pochodeň niesť V krátkom čase zistíš, že o lásku sa zbytočne neuchádzaš.
pochodeň Pravdepodobne vás čaká zmena vášho bytia.
pochodeň niesť Asi vás niekto miluje.
pochodeň pozoravať tanec s pochodňami Čaká vás veľa šťastia v cudzine.
pochodeň vidieť Prezradia vám tajomstvo.
pochodeň vidieť horiacu za jasného dňa Dosiahnete niečo, čo ste už takmer vzdali.
pochodeň vidieť padať z neba Dozviete sa zlé správy.
pochodeň vidieť planúť Vnesiete svetlo do tajomnej záležitosti.
pochodeň zahasiť Rozpadnutie príjemnéo pomeru.
pochodeň vidieť vyhasnutú Nesplnenie želaní a nádejí.
pochodňový sprievod Dočkáš sa uznania a cti. 10
pochodovať Zvíťazíš v ťažkom, vyčerpávajúcom boji.
pochúťka jesť Ovplyvnia vás lichotníci.
poistenie uzatvoriť Škoda alebo strata.
pokánie Priprav sa, že budeš ponížený.
pokánie robiť Nevyhnete sa urážke.
pokánie vidieť niekoho kajať sa Znemená príchod zlých správ.
poklad hľadať Ženieš sa za vidinami a zdanlivým šťastím.
poklad kopať Za svojím cieľom choď rozvážne a opatrne.
poklad nájsť Úspech ťa prekvapí tam, kde si ho nehľadal.
poklad zhromažďovať Zbytočne sa trápiš.
poklad stratiť Bojuj proti povrchnosti.
poklad Zamyslenie sa nad tým, či sa oplatí žiť.
poklad hľadať ale nenájsť Ušetríte si hroziace sklamanie.
poklad nájsť Ochudobnenie, veľká finančná alebo hmotná strata.
poklad vidieť hľadačov pokladu Vo vašom okolí sa objaví zradca.
poklad vidieť pokladnicu Nájdete si skvelých priateľov.
poklad zakopať alebo skryť poklad Zradí vás dobrý priateľ.
pokladňa vidieť Dajte si pozor, aby ste sa nezadĺžili.
pokladňa mať prázdnu Splatíte dlh, o ktorom ste si mysleli, že sa nebude dať splatiť.
pokladňa počítať, sčitovať Obmedzte svoje výdavky.
pokladňa čítať v novinách o krádeži pokladne Buďte opatrní.
pokladňa zostúpiť do podzemnej pokladne Dozviete sa tajomstvo.
pokladnicu vidieť Zlí ľudia ťa chcú zničiť.
pokladnica plná Hrozí ti, že stratíš duševnú rovnováhu.
pokladnica prázdna Tvoja situácia vzbudzuje súcit a poľutovanie.
pokladnica prasa v nej Šťastie sa ti nevyhýba.
pokladnica a v nej rybka z akvária Stratíš veľa peňazí.
pokladnica ak ju vylamujú Snaž sa nebadane dosiahnuť svoj cieľ.
pokladnicu vylomiť Každú nespravodlivosť si ťažko odpykáš.
pokladník Neveľká, ale istá mzda.
pokladníčka Tvoje pomery sa zlepšia.
pokladníčka Nie je o vás dobrá mienka.
pokloniť sa Znemená poníženie.
pokľaknúť si Tvrdohlavosť ťa veľmi poškodzuje.
pokoj mať pokoj, oddychovať Nepokoj, prenasledovanie.
pokožka čistá Veľká o úprimná láska.
pokrývač Výhodné styky budeš musieť správne využiť.
pokrývka na posteľ Povrchnosť je tvojím veľkým nepriateľom.
pól no teba priaznivo zapôsobí.
polárna krajina Mal by si krotiť svoje city.
poľadovica Všetko, čo robíš, rob až po dobrom uvážení.
pole Ak trpíš a zriekaš sa, máš nádej na odmenu.
pole neúrodné Daj pozor, aby hnev a vášne neznehodnocovali tvoje dobré skutky.
pole nájsť na ňom cenné predmety Trápiš sa myšlienkami, ktoré sa ti nemôžu splniť.
pole nájsť na ňom zlé predmety Vždy si všetko starostlivo rozváž, lebo u teba je návrat nemožný.
pole Poukazuje na budúcu činnosť.
pole ladom ležiace Stagnácia nejakého podniku.
pole orať Prinesie vám veľa práce.
pole siať, vysádzať, obrábať Predzvesť biedy a vojny.
pole spustnuté Naznačuje smútnú budúcnosť.
pole vidieť obilné Dosiahnete vrcholné šťastie.
pole zelenajúce sa Značí dobrý zárobok.
policajt Hrozí ti väzenie, nejaké uväznenie, prípadne možno len záchytka.
polícia Na tvojej ceste je veľa rozporov a mrzutostí.
polícia Dbajte na mravné zákony. Vzbura duše proti vlastnej ničomnosti.
polícia mať s ňou niečo do činenia Obmedzovanie vám bude strpčovať život.
polícia prijať jej pomoc Nepríjemná záležitosť nakoniec dopadne dobre i keď sa bude rozmazávať.
polícia vidieť Varovanie pred nekorektnosťou.
polícia volať ju ma pomoc Ak sa mienite s niekým vysporiadať, urobte to medzi štyrmi očami.
polievka Ak ju nemáte radi, znamená to že musíte niečo dokočiť až do trpkého konca.
polievka vidieť, variť, jesť Čakajú vás bezstarostné dni.
polievku jesť Nesmúť pri lúčení, lebo čoskoro budeš oslavovať stretnutie.
polievku variť Spoliehaj sa viac na svoje sily ako na šťastné náhody.
polievku presoliť Zapletú ťa do konfliktov.
polmesiac ak z neho ubúda Budeš sa lúčiť so svojou milou.
polmesiac ak pribúda Získaš vernú lásku.
poľnica Čakaj bohatú úrodu v sade.
poľnohospodárstvo prevádzkovať Ste na správnej ceste čo sa týka istej veci.
poľnohospodárstvo vidieť ostatných zaoberať sa ním Mali by ste využiť šancu, ktorú vám ponúka osud.
poľovačka Radostný zážitok.
poľovník vidieť, hovoriť s ním Ste ľahkomyseľní.
poľovníka vidieť Netráp sa už, šťastie ťa určite neobíde.
poľovníkom byť Veľmi si ubližuješ keď nedbáš na rady a návrhy úprimných ľudí.
poludnie Je symbolom plynúceho života. Ráno je mladosť, poludnie zrelosť, popoludnie znamená kráčať k priepasti, večer znamená blížiť sa ku koncu.
pomáda Nebuď príliš pyšný, lebo svojou pýchou provokuješ pád.
pomáda Veľmi ľahostajne odpúšťate.
pomáhať niekomu Pochvália ťa za statočnosť.
pomaranče Pevne a s rozvahou sa postav proti ľudskej zlomyseľnosti.
pomaranče kupovať Buď zdvorilejší, lebo hrubosťou si robíš nepriateľov.
pomaranče oberať Dobrá zvesť povzbudí tvoje nádeje.
pomaranče jesť Dostaneš hostí, ktorých vôbec neznášaš.
pomaranče na strome vidieť Návšteva milých rudí.
pomaranče Chápu sa ako sexuálny symbol.
pomaranče Viacej dbajte o svoje zdravie.
pomaranče jesť Očakávajte zlepšenie zdravia.
pomaranče mať pokoj, oddychovať Týka sa dobrého zdravia.
pomaranče trhať Šťastie stojí na vratkých nohách.
pomaranče vidieť Chceli by ste cestovať.
pomazanie olejom Predstavuje uzdravenie.
pamätnosť Asi zmeníš prostredie.
pomätenci vidieť, byť v kontakte Milujete pravud a zažijete radosť.
pomník vidieť Hoci sa ti dostane patričnej úcty, predsa nebudeš spokojný.
pomocník byť ním Budú vás zneužívať.
pomocník mať pomocníka Dávajte si pozor.
pomocník nechať sa obsluhovať pomocníkom Pociťujete únavu.
pomocník vidieť Budete vo veľkej finančnej závislosti.
pomocným byť Zdá so, že bez nepríjemností vôbec nevieš žiť.
pomocného vidieť Zvada v rodine.
pomsta Nevyhnete sa nepriaznivému osudu.
ponorka Odhalíš nedobré tajomstvo.
ponúkať na kúpu Čaká vás šťastie v obchode.
poplach V tvojom okolí je príliš mnoho utrpenia.
poplach Trápenie, starosti, bieda.
poplašný zvon Nesnaž so potlačiť výčitky svedomia.
popol Hazarduješ so svojou budúcnosťou, lebo sa príliš spoliehaš na svoje šťastie.
popol zbierať Získaš menšiu sumu peňazí.
popol sypať Zlo, ktoré zapríčiníš, ti pripraví mnoho nepokojných nocí.
popol chodiť po ňom Keďže chceš veľa, nezískaš vôbec nič.
popol ak padá Očakávaj, že ťa postihne menšia strata.
popol Značí smrť a sklamanie.
popol sypať Smutná udalosť v blízkej dobe.
popol vidieť Trpko sa sklamete alebo vás niečo raní.
popol zbierať Rozmnoží sa váš majetok.
popravisko Tvoje podnikanie bude zo dňa na deň úspešnejšie.
poprava Tvoji nepriatelia sa v tebe veľmi prerátajú.
poprava Rekapitulácia doterajších postojov k určitým veciam.
poprava niekoho blízkeho alebo priateľa Rozchod s milým človekom.
poprava byť popravený Bolestivá poprava znamená chorobu, v opačnom prípade znamená, že zažijete hambu a poníženie.
poprava sám vykonať Ak je krvavá, vyhráte nejaký proces, ak je nekrvavá, alebo popravený ožije, nemôžete odstrániť nepriateľa z boja.
poprava vidieť Získanie nového nepriatľa.
popruh Neviete zhodnotiť svoje vedomosti.
poprsie (busta) Tvoju ctižiadosť ľudia často kritizujú. Mal by si byť skromnejší a ohľaduplnejší.
porcelán rozbiť Nejaká nečakaná urážka.
porcelán vidieť Taký sen naznačuje možný blahobyt.
porcelán kúpiť Asi si budeš zariaďovať domácnosť.
porotca byť ním Strata času.
poschodový dom počuť ho, rozprávať sa s ním Predstavuje zmenu stavu.
poslanec Vaša nádej na niečo sa splní len sčasti.
posledná večera Pána Nejakým zvláštnym spôsobom sa oslobodíte od starostí.
posledná večera Pána zúčastniť sa na nej Zbavíte sa trápenia a starostí.
posledná večera Pána vidieť Šťastie, požehnanie a česť.
posledné pomazanie prijať Značí ťažkú chorobu.
posmech Zažijete poníženie.
posol Je nositeľom prekvapení, ktoré sklamú vaše očakávania.
posol nesie list Prinesie nepríjemné správy.
posol prináša niečo iné Prinesie príjemné prekvapenie.
posteľ Vyjadruje potrebu odpočinku.
posteľ ležať v čistej posteli Znamená spokojnosť.
posteľ ležať v špinavej posteli Znamená neskpokojnosť.
posteľ ležať v nej s dieťaťom Splní sa vám nejaká nádej.
posteľ nemôcť v nej zaspať Znamená nejednostnosť.
posteľ ustieľať Predstavuje domáce šťastie.
posteľ vidieť prázdnu posteľ Prípad úmrtia.
posteľné prádlo prať Dajte si do poriadku svoje záležitosti.
posteľné prádlo spať v bielom alebo bohato zdobenom Vaša situácia sa zlepší.
posteľné prádlo spať v špinavom Trpíte pocitom menejcennosti.
postroje pre koňa dať koňovi postroj a uzdu Zažijete niečo nové.
postroje pre koňa vidieť Zmena v práci alebo v postavení.
pošta Mali by ste preskúmať čo čítate.
pošta stretnúť doručovateľa peňazí Budete mať zbytočné výdavky.
pošta stretnúť poštára Dostavia sa dôležité správy.
pošta stretnúť poštára, ktorý nosí balíky Sľubuje dary.
pošta vidieť poštu Pri kávičke alebo pive sa dozviete veľa noviniek.
pošta vidieť poštový voz Čaká vás svadobná cesta.
poštár Znamená dobré zdravie.
pot Chorí môžu očakávať uzdravenie.
potápač byť ním Prísľub veľkého prospechu v dôsledku statočného rozhodnutia.
potápač vidieť Čaká vás závažné rozhodnutie.
potiť sa Tvoja cesta životom bude vystlaná tŕním a bodľačím.
potkan Zničenie životnej sily.
potkan chytiť alebo zabiť Trápenie v láske.
potkan vidieť pobehovať Niekto vás vrelo miluje.
potkan vidieť chyteného Vo vašom okolí je neverný priateľ alebo priateľka.
potkany Daj si pozor na ľudí, ktorí priateľstvo iba predstierajú.
potkany chytať Do života sa ti vkráda nepokoj.
potkany zabíjať Zvíťazíš nad svojimi odporcami.
potkany jesť Ak zvíťazíš aj v ťažkej skúške, ktorá ťa čaká, potom budeš mať vo všetkom úspech.
požiar Dožiješ sa veľkého šťastia.
potok s čistou vodou Tvoja budúcnosť sa bude utvárať veľmi priaznivo.
potok prudko tečúci Mnoho rozličných prekážok a nejeden prechodný neúspech.
potok brodiť sa v ňom Znamená šťastie v hre.
potok kúpať sa v ňom Čoskoro sa uzdravíš z choroby.
potok s kalnou vodou Očakávaj škodu.
potok s krvou Pomocou rozumu zvíťazíš a dosiahneš vytúžený cieľ.
potok vyschnutý Nezúfaj, ak ti na lásku sadne mrak.
potok Predstavuje bohatstvo a nepriazeň života.
potok kúpať sa v potoku Znamená uzdravenie.
potok s čistou vodou Uzavriete dobré obchody.
potok s divokou vodou Nešťastie, zlý osud.
potok s rybami Veľa šťastia.
potok s kalnou vodou Nečakajú vas dobré obchody.
potomstvo Prežijete spokojný život.
potrat Strach zo života v dôsledku nutkavých predstáv.
potrat Je znakom neistoty plánov a poniknutia chybného kroku.
potrat dieťaťa Nové podnikanie, čin alebo skutok.
potrat prekonať Nebojte sa obávaného sklamania, nepríde.
potrat vidieť Zažijete sklamanie.
potreba mať Potupa, pohana.
potvora Mrzutosť pre malichernosti.
poučenie prijímať Stretnete sa s múdrymi ľuďmi.
poučenie dávať Značí dobré postavenie.
pouličný boj Robíš si zbytočné starosti.
povoz Odcestuješ k príbuzným.
povozník Ľudia ťa chcú zastrašiť a znechutiť.
povozník s vozom Tvoje perspektívy sa zlepšujú.
povraz Spokojnosť a šťastie.
povraz ťahať Zlé časy, ktoré ťa čakajú, prežiješ dobre.
povraz chodiť po ňom Tvoje šťastie je krehké ako sklo.
povraz oviazať si okolo seba Onedlho požiadaš o pomoc a dostaneš ju.
povraz krútiť ním Šťastie sa postupne od teba odvracia. Ak si z neho aspoň kúsok nezachrániš, už nikdy sa k tebe nevráti.
povraz rozrezať Ak so nespamätáš, hrozí ti trest.
povraz Znemená väzbu, ktorá buď zachraňuje alebo spútava.
povraz Sľuby sa majú plniť.
povraz Prizeraním na zlo sa sami dostávate do jeho vleku.
povraz mať ako bižutériu Milujú vás a ctia si vás.
povraz pretrhnúť Zažijete veľké sklamanie.
povraz previazať balík Čaká vás prekvapenie.
povraz rozmotávať Budete sa musieť prizerať zlu.
povraz vidieť v klbku Prežijete niečo nudné.
povraz vidieť zamotaný Zložité pomery.
povrazolezec byť ním Je ohrozená vaša duševná rovnováha.
povrazolezec zrútiť sa ako povrazolezec Prekonáte duševný konflikt.
povrazolezec vidieť Vyvarujte sa riskantných činov.
povrazolezec vidieť ho zrútiť sa Riskantný čin nemusí dopadnúť dobre.
pozauna chcieť na nej hrať Čaká vás posmech.
pozauna hrať na nej Niekoho spravíte zodpovedným.
pozauna vidieť viacero Treba si splniť povinnosti.
pozauna vidieť, počuť Čaká vás zúčtovanie.
pozdravenie od detí V kruhu rodiny zažijete šťastnú udalosť.
pozdravenie od osoby, ktorú nemáte radi Nepríjemná návšteva.
pozdravenie od vysoko postavenej osoby Očakávajte príjemnú návštevu.
pozemok obrobený Úspešná žatva.
pozemok neobrobený Neúspech v povolaní, pohroma.
pozemok rovnomerne porastený Značí šťastie a radosť.
pozemok pustý Znamená sklamanie a rozhorčenie.
pozemok poliaty močovkou V istej veci očakávajte dobrý priebeh.
pozlátenie Znak blahobytu a cti.
pozvanie Budete osamelí.
požehnanie Znamená buď dlhý život alebo môže znamenať, že sa dostanete k peniazom.
požiar založil Prichádza čas budeš musieť veľa veci oľutovať.
požiar s dymom Ľudia ťa oklamú.
požiar hasiť Z nepriateľstvo utvoríš dobrý vzťah.
požiar Neistota a potreba pomoci.
požiar Zlé znamenie je ak zhorí krov.
požiar s dymom Má dobrý význam.
požiar so svetlými plameňmi Znamená veľkú radosť.
požiar vidieť Predstavuje blahobyt.
požiar vidieť vo vlastnom byte Ak vidíte jasné plamene bez dymu, čaká vás zlepšenie situácie. Ak sa tvorí hustý dym : opak.
požiar založiť ho Protest proti zlému osudu je márny.
požiarnici Ocitnete sa v núdzi.
požičať Nájdete východisko z prekonaného pokušenia.
požičovňa vidieť Vystavujete sa pokušeniu.
požičovňa vlastniť Budete zatiahnutí do ťažkostí iných.
požičovňa využiť Ste na zlej ceste.
pôrod Sen naznačuje, že sa čoskoro dostanete do cieľa.
pôrod Možno ho chápať ako istý spôsob očisty, predstavuje úľavu pre telo aj orgány.
pôrod byť pri cudzom pôrode so zlým koncom Nečakajte žiadne úspechy.
pôrod byť pri narodení dievčaťa Bolestné skúsenosti.
pôrod byť pri narodení chlapca Bude sa vám dariť v obchodoch.
pôrod byť pri nešťastnom pôrode Smútok a žiaľ.
pôrod byť pri šťastnom pôrode Značí šťastie a radosť.
pôrod byť pri šťastnom pôrode inej ženy Znamená úspechy priateľov, z ktorých budete mať prospech i vy.
pôrod pôrod mŕtveho dieťaťa Znamená zármutok.
pôrod Pre ženu: symbol nového postoja k životu. Pre muža: čoskoro sa vám splnia veľké plány.
pôrod prežiť nešťastný V určitej záležitosti, ktorá sa už zdala byť stratená, pospejete napriek ťažkostiam do úspešného konca.
pôrod prežiť svoj šťastný pôrod Dosiahnete stanovený cieľ.
pôrod vidieť Pre muža značí rozchod s manželkou, pre chudobných má dobrý význam, pre bohatých zlý význam.
pôrod vidieť pôrod zvieraťa Čaká vás priaznivé obdobie.
pôrod vlastný bolestný alebo nešťastný pôrod Znamená choroby.
pôrod vlastný pôrod Ak vidíte narodené dieťa, znamená to zisk.
požiarny poplach Si veľmi citlivý a duševne rozorvaný.
pôrodná asistentka Rozmýšľaj, aby si so neskôr, netrápil pre čin, ktorý chceš urobiť.
pôrodná baba ak vás vyšetruje Vaše svedomie nie je čisté.
pôrodná baba hovoriť s ňou Krstiny alebo narodenie dieťaťa.
pôrodná baba byť s ňou S istou vecou sa príliš ponáhľate.
pôrodná baba vidieť ju Odhalenie tajomstva.
pôrodné bolesti Znamenajú starosti a bolesť.
pôst Dlhodobé ochorenie.
pôvodca Bohatstvo, ktoré nebude dlho trvať.
práca Úspech získaný vlastnou zásluhou.
práca vykonávať Očakávajte prílev peňažných prostriedkov.
práca vzdať sa jej Znamená zisk.
praclík vidieť predávať na ulici Zlepšenie situácie.
praclík vidieť, kupovať, jesť Znamená zábavu.
práčovňa Tvoja nevina so dokáže.
prach Pôjdeš na návštevu ktorá ťa veľmi poteší.
prach Počítajte s nerpríjemnosťami.
prach prášiť Niekomu pokazíte radosť.
prach prehĺtať prach, zaprášiť Budete mať do činenia s mrzutými ľuďmi.
prach vidieť Nečakajú vás radostné dni.
pracháreň Nevkladaj všetko na jednu kartu.
prachové perie Budú ti závidieť tvoje nadanie.
prameň čistý Budeš poznávať radosti života.
prameň zmútený Aj ty poznáš, že na ilúziách nemožno stavať.
prameň na lúke Tvoje nádeje nevyjdú nazmar.
prameň v byte mať Získaš priaznivé obchodné I spojenie.
prameň kúpať sa v ňom Zarazíš klebetné reči.
prameň piť z neho Ubrániš svoje výhody.
prameň vyschnutý Snaž sa, aby sa o tvojich vedomostiach dozvedeli aj iní.
prameň Súvisí s duchovnými hodnotami, záleží na tom, či je voda číra alebo zakalená.
prameň piť čistú vodu z prameňa Dostanete sa do kontaktu s neúprimnými ľuďmi.
prameň vidieť prameniť Veľké šťastie. Ak vidíte kalnú vodu, hrozí hádka.
pranier Svojich blížnych si veľmi nevážiš.
praotec Budeš mať asi šťastie v hre.
prarodičia dostať od nich dar Dostanete dedičstvo.
prarodičia sedieť s nimi za stolom Znamená dlhý život.
prarodičia vidieť Znamená skoré úmrtie.
prasa Pohostíš príjemných a veľmi vplyvných ľudí.
prasa Závery o sebe samom alebo o druhých.
prasa Budete mať úspech.
prasa Prináša šťastie, obzvlášť v hre.
prasa Znamená hmotný úspech, ktorý však ohrozuje váš vnútorný pokoj.
prasatá kupovať Mysli aj na budúcnosť, lebo tvoje šťastie je veľmi premenlivé.
prasatá predávať Zbytočne sa budú snažiť, aby ťa oklamali.
prasatá zabíjať Sám si privoláš nešťastie.
prasatá zdochýnajúce Koniec priaznivých podmienok.
praskanie Rátaj s mnohými starosťami.
prašina Zmeň svoje názory, lebo z nepríjemností sa nikdy nevymoceš.
prášky z lekárne Prílišné rozptyľovanie veľmi oslabuje tvoju vôľu.
prášok na spanie užívať Donútia vás rýchlo skoncovať s nejakou záležitosťou.
pravda Znamená poctivosť.
právo Dostaneš so do konfliktov.
právnik Budeš mať opletačky s úradmi.
právnik byť s ním v kontakte Spory, rozpory.
prázdnota Prežiješ šťastné dni v samote.
prázdniny Odcestuješ zo príjemnou spoločnosťou.
praženica jesť, pripravovať Využite priaznivú príležitosť najlepšie ako sa dá.
prebehnúť k nepriateľovi Vaše konanie bude zbabelé.
prebodnúť človeka Prekonáte veľké prekážky.
prebodnúť byť prebodnutý V blízkej dobe sa zamilujete.
prebodnúť zviera Znamená veľký zisk.
prebudenie Znamená úspech.
prebytok mať, užívať Budet konať zbabelo.
predať Spravíte zlú výmenu.
predizba čakať v nej Zbytočne trpíš komplexom menejcennosti. Buď smelší a sebavedomejší.
predohra počuť Predzvesť životného úspechu.
predok Nedôverčivosť v láske.
predsieň Mali by ste byť viac skromní.
predstavený vidieťho, stýkať sa s ním Predzvesť žiaľu.
prehliadať niečo a obdivovať to Uspokojená márnomyseľnosť.
prehliadať sám seba Budú vás ľutovať kvôli nehode.
prehliadka vidieť Nutnosť dodržiavania sebadisciplíny.
prehliadka zúčastniť sa na nej Vďaka prísnej disciplíne sa dopracujete k úspechu a uznaniu.
prejsť byť obeťou zrážky Niekto vás dostane do rozpakov.
prejsť niekoho prejsť Zbytočné výdavky v dôsledku nedbalosti.
prekliať Budete zlým sudcom.
prekvapenie Opatrnosti nikdy nie je nazvyš.
prekvapený byť Vďaka svojej duchaprítomnosti unikneš veľkému nebezpečenstvu.
prelát vidieť Znamená srdečnosť.
premenený byť Asi opustíš domov, alebo dostaneš sa do nepríjemnej situácie.
premýšľanie Nenechajte sa zmiasť.
prenajať niečo Pravdepodobne sa vášnivo zaľúbiš.
prenasledovať byť prenasledovaný Niekto, kto vám ublížil sa to snaží napraviť.
prenasledovanie znášať Čoskoro sa zbavíš starostí.
prenasledovať niekoho, alebo byť prenasledovaným Skúste napraviť chybu, ktorej ste sa dopustili.
prepáčenie Vaša prosba bude vypočutá.
prepadnutie Prekonáte nepríjemnosti.
prepadnutý byť Okradnú ťa o to čo ti je najdrahšie.
prepadnúť sa Tvoje perspektívy sú stále sľubnejšie.
prepelička Príšľub dobrého posolstva v láske.
prepošt Odpustia sa vám priestupky.
prepustenie dostať Znamená starosti.
prerušovanie Narušenie plánov. Vzdanie sa všetkých nádejí na možnosť znovuobjavenia niečoho strateného.
prerušovanie Obava, že iní zmaria vaše plány alebo poškodia vaše dobré meno.
presoliť Konflikty v rodine budeš chcieť riešiť odchodom do cudziny.
prestieradlo Budú ti prejavovať súcit.
presoliť niečo presoliť, jesť presolené Niekto vás tajne miluje alebo vy sami sa tajne zamilujete.
presýpacie hodiny Ak pod jednou strechou žije veľa ľudí, treba sa pripraviť na mnoho nepríjemností.
pretiecť vidieť niečo pretekať Prináša škodu.
prevoz cez rieku Značí šťastie a požehnanie.
prevrat Nie si dosť opatrný a rozvážny.
prevrátiť Doplatíš na neopatrnosť.
priasť na kolovrátku Tvoja čulosť by sa mala prejavovať vo vážnejších veciach.
priateľ Rozhovor s tebou je každému príjemný.
priateľ Priatelia v sne predstavujú vlastnú osobu, často v zmysle brata alebo dvojníka.
priateľ byť s viacerými priateľmi Navštívia vás ľudia, ktorých radi vidíte.
priateľ hádať sa s ním Nevernosť priateľa.
priateľ mať priateľa Prezradíte svoje tajomstvo.
priateľ navštíviť, stretnúť ho Znamená srdečnosť.
priateľ pomôcť mu Dostanete pomoc.
priateľ smiať sa s ním Znamená skorý rozchod s ním.
priateľ vidieť zosnulého Prinesie nečakané novinky.
priateľstvo uzavrieť Znamená verné priateľstvo.
priatelia Dbaj na svoje zdravie.
priatelia radovať sa s nimi Blíži sa lúčenie.
priatelia stratení Vzdialený priateľ myslí na teba.
priatelia mŕtvi Dostaneš príjemnú správu z cudziny.
pribiť dosky Upevnenie vzťahov.
pribiť dlážku Úspech na dobre zaisteno základe.
pribiť niečo Znamená mrzutosť.
príbuzní Tvoja úprimnosť sa ti nevyplatí, lebo často hovoríš pravdu ľuďom, ktorí ju neznášajú.
príbuzní ak umierajú Máš tajnú lásku.
príbuzní vidieťň Znamená dlhovekosť.
príbytok Očakávaj priaznivú zmenu v živote.
príkaz dostať Príde vám list s dobrým obsahom.
príkaz dať Robíte zo seba neobľúbeného človeka.
priekopa Cieľ, ktorý chceš: dosiahnuť, je príliš nejasný.
prikrývka Prikrývka má zakryť to, za čo sa hneváme.
príliv Je to negatívny jav, proti ktorému sa človek musí postaviť.
príliv pozorovať príliv a odliv Znamená premenlivé šťastie.
priesmyk Často vidíš nebezpečenstvo aj tam, kde ho vôbec niet.
prietrž mračien Si pevný, ale málo skromný.
prikovaný reťazou Dostaneš dobrú myšlienku, ktorej uskutočnenie ti prinesie úžitok.
príliv Spôsobia ti bezprávie.
princ vidieť ho Príšľub šťastia.
princ hovoriť s ním Splní sa vám nejaké želanie.
princezná vidieť ju, hovoriť s ňou Získate priazeň nejakej ženy.
príroda Kroť svoju prchkosť a pred každým činom dobre rozmýšľaj.
prísaha Nachádzate sa v tiesni alebo zovretí. Väčšinou je to zlé znamenie.
prísaha byť členom sprisahancov, vidieť ich Zapletenie sa do politiky vám prinesie škodu.
prísaha niekto prisahá, aby vás zachránil pred nepriaznivým osudom Vaši priatelia vám pomôžu v každej situácii.
prísaha falošne prisahať Snažíte sa zbaviť nepríjemnej záležitosti nezákonnou cestou.
prísaha skladať prísahu na záchranu nevinného Dostanete nečakané dedičstvo.
prísaha vykonať prísahu Budete zatiahnutý do nejakého procesu.
prísažný dostať sa s ním do sporu Predzvesť vážneho konfliktu.
prísažný vidieť ho, hovoriť s ním Zbavíte sa nejakej starosti.
prístav nakupovať v prístave Po veľkej námahe vás čaká zaslúžené šťastie.
prístav vidieť ho, hovoriť s ním Znamená bezstarostnú starobu.
prístav vyplaviť sa z prístavu Splnenie nejakej nádeje.
prístrešie Mávaš premenlivú náladu a žiaľ, nič si nerobíš z toho, že ťa začínajú odsudzovať.
prístrešok hľadať a nájsť Budete musieť začať nový život.
prístrešok sen vyjadrujúci tieseň Znamená, že človek si sám nevie zabezpečiť základné životné potreby.
prístrešok stratiť V určitej veci neklesajte na mysli, všetko dopadne dobre.
prístrešok, útulok, ubytovňa byť správcom nocľahárne Tešíte sa dobrej povesti.
prístrešok, útulok, ubytovňa byť v ňom Stretnutie s verným priateľom.
prístrešok, útulok, ubytovňa nájsť Prináša pokoj a spokojnosť.
prístrešok, útulok, ubytovňa vidieť opustené Opustia vás priatelia.
príšera vidieť Značí riskantnú známosť.
priasť na kolovrátku Znamená svadbu.
priepasť padať do nej Počítajte so zármutkom a trápením.
priepasť stáť na okraji priepasti Priblíženie sa k nebezpečnému obdobiu v živote.
priepasť vidieť Nebezpečenstvo čaká na toho, koho v sne vidíme.
priepasť vidieť v nej niekoho Človek ktorého tam vidíte sa ocitne v katastrofálnej situácii.
priepasť vidieť priekopu s malým mostíkom Obdržíte radostnú správu.
priesmyk prekročiť Spoznáte skryté vlastnosti človeka.
priesmyk vidieť Prekonáte nejakú ťažkosť, ktorá vás veľmi brzdila.
prízemie bývať v ňom Pravdepodobne ťa čaká pokojné žitie.
proces Stalo sa vám ničo nepríjemné a bojíte sa, že získate ďalších nepriateľov.
proces niekto vás zažaloval alebo zavliekol do procesu Utrpíte škodu v dôsledku egoistického správania a budete mať nevýhody.
proces prehrať Uzmierte sa so svojím protivníkom.
proces proti niekomu viesť Po tvrdom boji sa vám splní nejaké prianie.
proces vyhrať Nejaká vec dopadne inak ako si myslíte.
procesia značí vnútorné ospravedlnenie Nádej, že všetci konajú tak ako vy.
procesia vidieť Oslobodenie od dotieravých myšlienok.
procesia zúčastniť sa Pripomína povinnosť, na ktorú ste zabudli.
program Asi doplatíš na svoju zvedavosť.
projekt Zrejme presadíš svoje plány.
promenáda Dobré a pevné zdravie.
promenáda prechádzať sa po nej Stretnutie s priateľom alebo priateľkou.
promenáda stretnúť na nej niekoho známeho Druhá strana nedodrží dohodu.
promenáda vidieť ju pred sebou Príšľub pekných chvíľ.
prorok Môžeš sa pokladať za šťastného človeka.
prorok byť ním Zostanete nedocenení.
prorok vidieť ho Odhalenie nejakého tajomstva. Dozviete sa niečo, čo by ste radi vedeli.
prosebný list dostať Znamená stratu.
prosebný list písať Čakajte nepríjemnosti v práci alebo obchode.
prosebný list vidieť To, čo podniknete, nedopadne dobre.
proso Tvoje majetkové pomery sa značne zlepšia.
proso pestovať Znamená mier.
prosiť Je znakom vnútorných starostí a obáv.
protekcia Budú ťa na niečo nahovárať.
protokol dostať Hrozia vám nepríjemnosti.
prostitútka Radšej sa vyhýbaj ľuďom s nízkou morálkou.
provokácia Na svojich priateľov sa môžeš spoľahnúť.
pršať mierne Pravdepodobne budeš mať zisk.
pršať prudko Asi dostaneš peniaze.
pršať za slnka Čaká ťa príjemná zmena.
prsia S láskou, ktorú prechovávaš, budeš dlhé roky šťastný.
prsia s dojčaťom Ľudské jazyky ti veľmi rýchlo môžu zničiť povesť.
prsia zrastené Smelo podnikaj, neúspech ti nehrozí.
prsia ranené Priatelia ti pomôžu z núdze.
prsia Chápte čisto sexuálne.
prsia dieťa pri prsníku Čaká vás šťastie v súkromných záležitostiach.
prsia sama držať dieťa pri prsníku Túžite po domove.
prsia vidieť nadmerne veľké prsia Príšľub času vonkajšieho blahobytu.
prsia vidieť ochabnuté Cítiť sa dobre.
prsia vidieť pekné prsia ženy Príjemné prekvapenie.
prsia vidieť prsia peknej dievčiny Splnenie tajných želaní.
prst Mnoho rozrobených vecí znamená iba polovičný úspech.
prst krvácajúci Tvoje city budú opätované.
prst hroziaci Vykonáš niečo, za čo so budeš hanbiť.
prst s dlhým nechtom Vyvaruj so akýchkoľvek sporov.
prst s nalakovaným nechtom Neskúmaš ľudí pod povrchom.
prst stratiť Prenasledujú ťa starosti.
prst Chápať ako erotický sen.
prst mať pekné Nebudete žiadaní.
prst porezať sa do prsta Veští ohováranie.
prst špinavé Zapletiete sa do nepeknej záležitosti.
prsť Na krásnu krajinu, do ktorej sa dostaneš nikdy nezabudneš.
prsteň Vyčerpajú ťa hádky s blízkymi ľuďmi.
prsteň železný Budú ťa trápiť pochybností.
prsteň drahocenný Nadviažeš výhodné styky.
prsteň zlámaný Zarmúti ťa lúčenie s ľuďmi, ktorí sú ti veľmi milí.
prsteň kupovať Budeš netrpezlivo čakať na správu z ďalekej cudziny.
prsteň darovať Uskutočníš veľmi úspešnú cestu.
prsteň dostať do daru Niekto ťa chce podviesť a využiť.
prsteň stratiť V pravej chvíli získaš nového a dobrého priateľa.
prsteň Vo vzťahoch, po ktorých príliš netúžite, dbajte na opatrnosť.
prsteň dostať do daru Nájdete dobrého priateľa, alebo sa vám splní milostné želanie.
prsteň nájsť Zaľúbite sa.
prsteň navliecť si ho na prst Varuje pred neverou.
prsteň niekomu darovať Vytúžené priateľstvo alebo milostný vzťah sa asi neuskutoční.
prsteň stiahnuť si ho z prsta Nevera bude mať zlé následky.
prsteň stratiť Rozchod s milým človekom.
prsteň vidieť ho Pevný vzťah k inému človeku.
prsteň zlomený Porušenie vernosti.
prúd plávať po prúde, nechať sa ním unášať Zažijete mooho starostí a nepokoja v dôsledku nešťastných udalostí.
prúd ísť alebo plávať proti prúdu Predzvesť ťažkých životných bojov.
prúd ak vás unáša Očakávajte biedu a núdzu.
prúd vidieť Ohlasuje nepríjemné zmeny.
prúd vody Zväčša sa ti v živote všetko šťastne podarí.
prúd vody veľmi prudký Ak sa chceš zbaviť dnešných starostí, musíš si viac dôverovať a krok za krokom prekonávať nepriazeň.
prút Ťažká úloha so sebou prinesie mnoho neradostného.
prút Blízka budúcnosť vám bude najlepšou učiteľkou.
prút dostať ním bitku Váš plán alebo zámer bude úspešný.
prút niekoho ním biť Váš zámer sa nepodarí.
prút viazať viac prútov Sami si spôsobíte ťažkosti nepremyslenými činmi.
prút vidieť Za nejakú zlú vec budete potrestaný.
prvosienka darovať Milostnú náklonnosť vám nikto neopätuje.
prvosienka dostať Niekto vás miluje, aj keď o tom neviete.
prvosienka thrať Pri troche trpezlivosti sa vaša túžba uspokojí.
prvosienka vidieť Znamená šťastie v láske.
prvosienky kvitnúce Šťastie v hre a lotérii.
psia búda Život na príliš vysokej nohe ťa môže priviesť do nešťastia.
psota Máš vyššie nároky, ako si môžeš dovoliť.
psota smiať sa z nej Pred dôsledkami svojich skutkov neunikneš.
pstruh Znamená bystrosť a šikovnosť.
pstruh v čistej vode Šťastie ťa neopustí.
pstruh chytať ho Šťastie v hre.
pstruh jesť ho Znepokojí ťa smutný chýr.
pstruhy Šťastie je na ceste.
pšenica Asi sa trápiš ako dosiahnuť výhody, ktoré sa v tvojom okolí ponúkajú.
pšenica vidieť pšeničné pole Naznačuje to blahobyt.
pšenica vidieť zrná Znamená prírastok peňazí.
pšenica vieieť múku Značí bohatú slávnosť alebo roztopašnosť.
pštros Prechodné poruchy v obchodných podujatiach.
pštrosie pero S pýchou a nadutosťou sa medzi poctivými a skromnými ľuďmi nikam nedostaneš.
púder pudrovať sa Vaše svedomie nie je čisté.
púder rozsypať púder Niečo by ste chceli napraviť, ale zbytočne.
púder vidieť ho Pozor na prikrášľovanie niečoho.
puding Nezabúdajte, že aj sladké reči vás môžu poštípať.
pudlík Majú ťa radi a vážia si ťa, lebo vieš zachovať mieru a nedávaš najavo svoju prevahu nad okolím.
pudlík vidieť ho Stretnutie s určitým človekom bude pre vás veľmi užitočné.
pudlík mať, vlastniť Zaoberáte sa múdrosťou, ktorá. Je nanič.
pudrovať sa Svoje nedostatky nemôžeš natrvalo ukrývať.
puk vidieť Čaká vás radosť a šťastie v láske.
pult pracovať za ním Prísľub malého úspechu dosiahnutého s námahou.
pult vidieť Budete mať plné ruky práce.
pumpa Asi budeš celkom príjemne prekvapený.
pumpa chcieť pumpovať, ale nefungovala Vaše úsielie o vzájomnú lásku vyznie naprázdno.
pumpa obsluhovať V istej veci zájdete príliš ďaleko.
pumpa vidieť Nabádanie k činu, na ktorá nemáte veľa odvahy.
pumpa vidieť iných obsluhovať Budete požiadaný o pomoc.
punč V čase odpočinku ťažko znášaš samotu.
púpava Blížia so príjemné dní.
púpava chodiť v nej Nevážiš si prácu iných.
púpava ležať v nej Rád by si zamenil prácu v meste za prácu na vidieku.
pupok Ak chceš, aby sa ti život utváral priaznivo, snaž sa už pri začiatku každej práce predvídať jej dosah.
pupok Pochopenie vnútorného tajomstva.
pupok vidieť, mať popočnú prietrž Niekomu z vašich blízkych hrozí nebezpečenstvo.
pustatina Aj najnepriaznivejšie podmienky znášaj statočne.
pustovníkom byť V ústraní budeš hľadať pokoj a istotu.
pustovníka vidieť Trochu závidíš vyrovnaným a pokojným ľuďom.
pustovníka vidieť, ako sa smeje Dbaj, aby si ľuďom nebol na posmech.
pustošiť Nebuď príliš hrubý k podriadeným.
puška Hrozí ti veľké nebezpečenstvo.
puška nosiť Voči iným máte nečisté úmysly.
puška strieľať z nej Zachváti vás hnev.
puška vidieť niekoho s puškou Niekto vás bude ovplyvňovať, aby vás neskôr mohol využiť.
puškár Získaš úctu pre dôslednosť a presnosť.
puška streliť z nej Okradnú ťa.
puška nosiť ju Získaš pomoc a ochranu.
puška dostať ju Zahrnú ťa cťou o pozornosťou.
pustovňa, samota vidieť ju, byť v nej Znamená stratu lásky k ľuďom.
pustovňa, samota žiť v nej s manželom/manželkou Váš manžel/manželka vás omrzia a budú vám na obtiaž.
pustovník byť ním Vstúpite do nejakého spolku.
pustovník prísť ako pustovník do vlastného bytu Značí dlhšie odlúčenie od rodiny.
pustovník stretnúť pustovníka s roztrhaným odevom Predzvesť zlej správy.
pustovník vidieť Budete mať do činenia s lichotníkmi.
púšť Je pred vami úplná prázdnota. Tento sen znamená zlé znamenie.
púšť byť na nej Budete sa musieť zriecť niečoho veľmi nevyhnutného.
púšť vidieť V blízkej dobe budete dlho sami.
púšťanie žilou Znamená smrť blízkej osby alebo spory.
púšťanie žilou, odoberanie krvi Nastávajúce obdobie nebude veľmi radostné.
putňa vidieť, niesť Ak je plná budete mať dobré príjmy, ak je prázdna naopak.
putovať Predzvesť nepokojných dní.
púť vidieť Vysoká odmena za prácu.
púť zúčastniť sa na nej Možno zmeníš bydlisko.
púť vidieť a zúčastniť sa Dosiahnete svoj cieľ.
putá na rukách mať na rukách, nosiť Stretnutie so starou láskou na vás znova zapôsobí.
putá na rukách nervová reakcia na napätie Vyskytuje sa často s nočnou morou.
pútnik Varovný sen, všetko, čo existuje je pominuteľné.
pútnik Nenechajte sa ovplyvniť problémami a dospejete k cieľu.
pútnik byť ním Znamená samotu.
pútnik stretnúť radostného Prinesie vám zotavenie a radosť.
pútnik stretnúť chudobného Nebudte sklamaní z nedosiahnutia cieľa. Skuste ho dosiahnuť inou cestou.
pútnik vidieť ho Pozemské šťastie je pominuteľné.
puto, putá Reakcia nervov na napätie, často v súvisloti s nočnou morou.
puto, putá nosiť Stretnutie so starou láskou na vás zapôsobí silným dojmom.
puzdro Budeš mať tajomstvo.
pýcha Asi zle skončíš.
pyramída Iba s námahou sa pomaly dopracuješ úspechov.
pyramída Vaša cesta k šťastiu je niekde v diaľke.
pysk zvierací Snaž sa mať viac lásky!
pytač Veľmi túžiš za úprimnou láskou.
pytačky Je možné, že pôjdeš na pohreb.
pytliak Šťastie ťa čaká na cestách.
pyžamo Pravdepodobne zlepšenie pomerov v rodine.
pyžamo vidieť Nejaký náznak intímností.